Tidigare Uppdrag

Tidigare Uppdrag (i urval)

Göteborgs Tekniska College  »

Jämställdhetsexpert i ESF Projektet Digiresan. (maj 2018-mars 2020)

Doris Film »

Styrelseledamot sedan 2007, Skrivit boken ”Final Cut – Doris Film 20 år” (2020), Projektledare och producent Doris spel app ”Alex och Alkemistens hemlighet” (2011-2019), Föreläsare och författare till åtta filmhandledningar, projektledning Doris i skolan (2009-2011), Föreläsare och projektledare Doris Platform Day internationellt (2011-2018),  Skrivit rapporten ”Mitt i Doris” (2007).

Chalmers Tekniska Högskolan »

Genomfört en kvalitativ intervjustudie och rapport om jämställdhet på en av institutionerna.

Scenkonst Sörmland »

Dramaturg på föreställningen ”Ett dockhem” (juni 2019).

Regionteater Väst »

Dramaturg på föreställningen ”Dilemma” – en interaktiv och icke-linjär föreställning. (2019)

Nordiska Ministerrådet »

Skrivit text för diskussionsunderlag för Nordiska Rådets priser – ”Att bedöma konstnärlig kvalitet”. (2018)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län »

Konsult i arbetet med att ta fram en ny länsstrategi för jämställdhet i Västra Götaland. (2017-2018)

Gotlandsmusiken»

Genomfört kvalitativa intervjuer i projektet Jämställt storband. Rapportskrivning och föreläsningar. (2018)

Folkoperan»

Föreläsning och workshop – Jämställdhet och Icke diskriminering i det dagliga arbetet. (2018)

Göteborg Stadsteater »

Uppföljning internt jämställdhetsarbete, workshop.Föreläsning, Open Space ledare för all personal. Fokus Jämställdhet och Icke diskriminering (2018) (2017)

Göteborgs Tekniska College – Företagslyftet i Väst »

Genusexpert och ansvarig för processer kring jämställdhet i det ESF finansierade Företagslyftet i Väst där 55 västsvenska företag deltagit (2015-2017).

 Borås Stadsteater »

Dramaturg ”Bröderna Lejonhjärta”. (2017)

Unga Klara »

Dramaturg ”The Sexual Contract” (2017)

Kulturrådet »

Deltagare i referensgruppen för den fria scenkonsten 2015-2018, varav ordförande 2017-2018.

Föreläsningar om jämställdhetsintegreringsuppdrag (JIM), om normkritik,samt på seminariedagen ”Konsten att beröra” (2016)

Regionteater Väst »

Dramaturg. (2013-2016)

Liljewall Arkitekter »

Processledning i fördjupat jämställdhetsarbete, utvecklande av Plan för lika rättigheter och möjligheter (2012, 2015-2016)

Backa Teater »

Dramaturg  ”Namn”. (2015)

Business Region Göteborg »

Genusexpert. i Avanto Micro stöds 25 företag i deras jämställdhetsarbete. (2014-2015)

Smålands Musik och Teater »

Genusanalys av teaterrepertoar. (2013-2015)

Kulturbryggan »

Bedömare för Kulturbryggan. (2014)

Toca Boca »

Föreläsning och workshop om genus och normkritiska perspektiv på dataspel/appar. (2014)

Projekt Medvind »

Jämställdhetskonsult. (2014)

Barnteaterakademin »

I redaktionen för Barnteaterakademins antologi – Samtal om devising. (2013)

Business Region Göteborg »

Genusexpert i projekt Avanto för 60 verksamheter. Operativt och strategiskt stöd för projektledning och verksamheter. (2011-2013) www.businessregion.se

HDK, Valand »

Föreläsare Child Culture Design. (2012,2013,2014)

Regionteater Väst »

Dramaturg, genomförda genusanalyser, driver ”Salong Moral”. (2008-2012)

Barnteaterakademin »

Projektledare och dramaturg Dramatikerprojektet. (2012)


Kultur i Väst »

Moderator och coach Expand för fria koreografer (2017, 2016), Skrivit skriften – ”Vässa blicken” (2014) samt ”Våga se – praktiska tips om hur du kan titta på dansföreställningar med nya ögon”. (2013)
Genus- och dramaturgcoach fria koreografer. (2012)
Dramaturg Sånger från in-och utsidan i samarbete med Räddningsmissionen Solrosen. (2013)
Observatör ungdomsorkester. (2012-2013)

Göteborgs kommun, Revisionsenhet »

Föreläsare. (2009)

Balettakademin Göteborg »

Föreläsare. (2012)

Projekt Spark »

(Teaterförbundet/Teatercentrum/Danscentrum)
Projektledare. (2008 – 2009)

Kulturakademin Trappan (tidigare Trappan) »

Skrivit guide till kursledare om genus och normkritik. (2014)
Kursledare för ledare inom film och teater. (2013)
Intern utvärderare och utvecklare av genusperspektiv. (2004 – 2006)

KulturKraft Väst »

Processtödjare. (2011)
Föreläsare. (2012)

GöteborgsOperan »

Genusanalys av repertoar. (2005)

Göteborgs Stadsteater »

Regiassistent, sufflös, genusanalys, samtalsledare. (2008 – 2012)

Folkteatern i Göteborg »

Genusanalys av repertoar. (2005)

Svensk Teaterunion »

Genusanalys teaterbiennal. (2005)

Göteborgs universitet »

Författat handbok om praktiskt jämställdhetsarbete. (2003)