Netafen

Netafen

Föredrag
Vill ditt företag eller din organisation genomföra en inspirationsföreläsning, uppdateras, eller få grundläggande information om vad jämställdhet, genus, genusvetenskap, normkritik och icke-diskriminering betyder och hur det påverkar er? Med gedigen erfarenhet på området föreläser Lisa för både större och mindre grupper.

Utveckling
Är ditt företag eller din organisation redo att starta ett fördjupat utvecklingsarbete med fokus på arbetsmiljö, värdegrund och lika möjligheter? Eller vill ni i arbeta fram en aktuell ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”? Genom möten, föreläsningar och konkreta uppgifter kan ledning och medarbetare arbeta tillsammans i en process med Lisa för att skapa varaktiga förändringar.

Analys
Undrar ni hur arbetsplatsen mår? Eller vilka perspektiv som en organisation saknar? Genom djupintervjuer, textstudier och observationer kan Lisas analys ur genusperspektiv berätta mycket om vad nästa steg kan tänkas vara.

Varmt välkommen att kontakt Netafen.