Jämställdhet & Feminism

Jämställdhet & Feminism

För att nå målet med jämställdhet – det vill säga att kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter behöver arbetet vara kontext-anpassat och flexibelt. Fokus i konkret jämställdhetsarbete ligger på att undersöka villkor och vilka konsekvenser planering, beslut och genomförande får för olika människor.
Netafens arbete utgår ifrån genusvetenskapliga perspektiv där kön betraktas som socialt, kontextuellt och föränderligt.

Jämställdhetsarbete är en strategisk utvecklingsfråga för företag och organisationer och kräver både ett tydligt maktperspektiv och att frågorna utvecklas och drivs på ledningsnivå.
Netafens arbete utgår ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.