Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt för Lisa Lindén

Under hösten 2020 och våren 2021 arbetar Lisa som dramaturg på Riksteatern.

Samtalsleder ”Språng tar samtalet” en samtalsserie med tre teman – om social isolering, kultur och våld. Hösten 2020.

Under hösten 2020 avslutas arbetet som projektledare för  ”Vad sätter vi på scenen?” – ett utvecklingsprojekt för Kulturskolan som drivs av Förvaltningen för Kulturutveckling. Pågår 2019 -2020.

Arbetar på konsultbasis för UNI-MEI Global med att förhindra och förebygga sexuella trakasserier inom film och TV.

Arbetar i redaktionen för en kommande antologi om dramaturgens arbete.

Deltar med text till Hagateaterns föreställning Förfesten, premiär nov 2020.

Lisas monolog ”Föregångerskan” – en fantasi inspirerad av den svenska rösträttsrörelsen och Gulli Petrinis liv fortsätter att spela på turné hösten 2020.

Fortsätter arbetet i Det partgemensamma rådet för likabehandling som drivs av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Lisa sitter med som förtroendevald för TF.