Om

Portratt

Om Netafen

Netafen AB drivs av Lisa Lindén.

Lisa Lindén är magister i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och är verksam som föreläsare, dramaturg, skribent samt som processtöd i förändringsarbete med inriktning mot jämställdhet och icke-diskriminering.

 

Lisa Lindén började arbeta med jämställdhetsfrågor 2001 som en av de första konsulterna inom fältet och har gedigen erfarenhet från en rad branscher inom privat och offentlig sektor. Bland uppdragsgivarna kan nämnas Stadsteatern i Göteborg, Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Folkoperan, Liljewall Arkitekter, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kulturakademin Trappan, Stadsrevisionen Göteborg, Statens Kulturråd, m.fl.

Lisa Lindén arbetar i Netafen AB både med konstnärlig verksamhet som dramaturg och dramatiker samt som konsult inom organisationsutveckling.

Lisa Lindén är styrelseledamot i Doris Film sedan 2007 och sitter sedan 2015 i Kulturrådets referensgrupp för den fria scenkonsten. Sedan 2017 är hon ordförande i referensgruppen. Lisa Lindén är styrelseledamot för yrkesavdelning 116 för dramaturger inom Teaterförbundet samt i det partgemensamma rådet för likabehandling som drivs av Teaterförbundet och Svensk scenkonst.

Lisa Lindén har skrivit boken ”Det dom inte sa – om hur jag blev feminist” (Tiden 2008) och monologerna ”Dottern” (2014) och ”Föregångerskan” (2017) – Draken förlag.