Om

Portratt

Om Netafen

Netafen AB drivs av Lisa Lindén.

Lisa Lindén är magister i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och är verksam som föreläsare, dramaturg, skribent samt som processtöd i förändringsarbete med inriktning mot jämställdhet och icke-diskriminering.


2001

Började Lisa Lindén arbeta med jämställdhetsfrågor som en av de första konsulterna inom fältet i Sverige.

2004

Lisa kom att arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor inom scenkonstområdet. Bland annat genom utvecklingsfrågor inom Kulturakademin Trappan (tidigare Trappan) och genusanalyser av teaterrepertoarer.

 2007

Valdes Lisa in i styrelsen för Doris Film. För Doris Film har Lisa skrivit filmhandledningar, rapporter och föreläst nationellt och internationellt. Lisa projektleder arbetet med Doris spel-app för barn som är skapad utifrån det feministiska Dorismanifestet. www.dorisfilm.se

 2011

Lisa började arbeta mot näringslivet som genusexpert. Först med Business Region Göteborg i projekten ”Avanto” och ”Avanto Micro” och sedan med Göteborgs Tekniska College i ”Medvind” och ”Företagslyftet i Väst”. Företagslyftet i Väst pågår t.o.m december 2017.

2015-2018

Valdes Lisa Lindén in i Kulturrådets referensgrupp för den fria scenkonsten. Sedan 2017 är hon gruppens ordförande.
www.kulturradet.se