Om

Portratt

Om Netafen

Netafen AB drivs av Lisa Lindén.

Lisa Lindén är magister i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och är verksam som föreläsare, dramaturg, skribent samt som processtöd i förändringsarbete med inriktning mot jämställdhet och icke-diskriminering.

 

Lisa Lindén började arbeta med jämställdhetsfrågor 2001 som en av de första konsulterna inom fältet och har gedigen erfarenhet från en rad branscher inom privat och offentlig sektor. Bland uppdragsgivarna kan nämnas Stadsteatern i Göteborg, Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Folkoperan, Liljewall Arkitekter, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kulturakademin Trappan, Stadsrevisionen Göteborg, Statens Kulturråd, m.fl.

Lisa Lindén arbetar i Netafen AB både med konstnärlig verksamhet som dramaturg och dramatiker samt som konsult inom organisationsutveckling.

Lisa Lindén har skrivit boken ”Det dom inte sa – om hur jag blev feminist” (Tiden 2008) och monologerna ”Dottern” (2014) och ”Föregångerskan” (2017) – Draken förlag.